Dokumentide legaliseerimine

19. septembril 2013 jõustus Eesti suhtes Brüsseli 1987. aasta Euroopa ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsioon, mis oluliselt lihtsustab asjaajamist Eesti ja Taani vahel.

Alates 19. septembrist 2013 ei vaja Eestis väljastatud avalikud dokumendid, mida soovitakse kasutada Taanis, täiendavat apostille’ga kinnitamist. Samuti tunnustatakse Taanis väljastatud avalikke dokumente Eestis täiendavate formaalsusteta.

Avalik dokument Brüsseli konventsiooni tähenduses on:

  • kohtu või kohtuga seotud dokument;
  • haldusdokument, mille all tuleb mõista diplomeid, tõendeid, teatisi, perekonnaseisudokumente ja muid sarnaseid dokumente;
  • notariaaldokument;
  • notariaalsed või ametlikud koopiate ja allkirjade ehtsuse kinnitused.

Konventsiooni kohaldatakse ka varasemalt välja antud avalikele dokumentidele.