Kahepoolsed suhted

Eesti ja Taani kahepoolsed suhted on asised, nii poliitilised kui ka inimeste vahelised kontaktid on tihedad ja läbipõimunud.

Oleme Taaniga samameelsed partnerid paljudes välis- ja kaitsepoliitika küsimustes ning jagame inimõigusi, demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid austavat väärtusruumi. Teeme koostööd Põhja-Balti ringis ning EL ja NATO liikmena. Hindame väga kõrgelt Taani panust meie piirkonna julgeolekusse – Taani sõdurid on Tapal liitlaste suurendatud kohaloleku/eFP raames.

Lisaks saatkonnale Kopenhaagenis (suursaadik Märt Volmer) esindab Eestit Taanis viis aukonsulit: Krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg Holsteinborgis, Bo Stærmose Odenses, Thomas Graversen Fredericias, Katja Nowak Nielsen Aalborgis. 2018. aasta jaanuaris toimus Aarhusi aukonsulaadi avamine, kus on aukonsuliks Claus Emil Engel Johansen. Eesti saatkonnas töötab ka EAS välisesindaja. Saatkond võtab sageli ja rõõmuga vastu Eesti delegatsioone ettevõtlus-, haridus-, kultuuri ja teistestki valdkondadest, kes töistel põhjustel on Taani oma edu kasvatama tulnud.

Eesti Idapartnerluse Keskus on teinud koostööd Taani arenguabivõrgustikuga (Danida) korruptsioonivastases projektis Ukrainas.

2019. aastal tähistame 800 aasta möödumist Taani lipu Dannebrogi sünnist. Väärikas juubel annab võimaluse kahepoolseid suhteid mõlemas riigis esile tõsta ja arendada. Mõlemal riigil on põnev kultuuriürituste programm 2019. aastaks, mis kulmineerub pidulike ja rahvarohkete üritustega ja Tema Majesteet Taani kuninganna Margrethe II visiidiga Tallinnasse juunis. Loodame näha püstloodis kasvavat taanlaste reisihuvi Eesti külastamiseks.

Taani praeguse valitsuse ministritest on Eestit kahepoolse visiidi raames külastanud peaminister, kaitse- ja välisminister. Eesti EL eesistumise üritused tõid Tallinna erinevate alade Taani ministreid ja kõrgemaid ametnikke. Taani sõdureid Tapal on 2018. aasta kevadel külastanud Taani kaitseväe juhataja ja Taani kuningliku perekonna liikmed.

Septembris 2017 toimus Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi ametlik visiit Taani. Aprillis 2018 oli välisminister Sven Mikser kahepoolsel kohtumisel Taanis. Juunis osales minister Mikser Kopenhaagenis toimunud Ukraina reformikonverentsil.

Kahepoolsed majandussuhted Taaniga on arenenud järkjärgult kasvukursil. Taani kuulub Eesti 15 peamise kaubavahetuspartneri hulka. Taanit saab pidada oma 5,7 milj. ostujõulise elanikkonna, geograafilise läheduse ja kultuurilise sarnasuse tõttu Eesti ettevõtetele atraktiivseks turuks. Eesti ettevõtjate võimekus hakkama saada Taani keerulisel turul on järjest paranenud ning sellele on kaasa aidanud ka EAS Kopenhaageni välisesinduse ja saatkonna koostöös pakutav tugi. Toit, rohemajandus ning IKT on valdkonnad, kus koostöövõimalustel on arengupotentsiaali.

Eesti kogukond Taanis on tõenäoliselt paar tuhat inimest. Eestlaste arvuks Taanis on kohaliku registri andmetel 2018. aasta esimese poole seisuga 1600 inimest. Eestlased on saabunud Taani pidevalt ja erinevatel põhjustel. Taanis on õpib ligi 500 Eesti tudengit. Palju on noori perekondasid ja väikelapsi. Viimaste eesti keele hoidmise eest hoolitseb Emakeelekool ja laste klubi. Eesti kogukonna tundmine ja koos tegutsemine toetab meie-tunnet ja aitab kaasa ka saatkonna eesmärkide saavutamisele Eesti tutvustamisel Taanis ja Eesti riigi kestmise edendamisel.