Kaitsekoostöö

Eesti ja Taani kahepoolne kaitsekoostöö põhineb tugevatele töötasandi kontaktidele ja pikaajalistele traditsioonidele. 1990ndatel oli Taani Eesti kaitseinstitutsioonide arengu üks peamisi toetajaid ja mentoreid. Kogu Balti kaitsekoostöö raamistik on suures osas toetunud Taani nõunike ekspertiisile ja teadmistele.

Taani on andnud olulise panuse meie regiooni julgeoleku tugevdamisse. 2018. aastal panustasid Taani sõdurid eFP-sse Eestis ja olid järjekordsel Balti õhuturbemissioonil Leedus. Eestisse on taanlasi tagasi oodata 2020. Koostöös Taaniga on Eesti ja Läti loomas teist diviisitaseme staapi (Multinational Divisional Headquarters North) Balti regiooni.

Alates 1. augustist 2016 panustab DK Eesti NATO staabielementi NFIUsse ühe staabiohvitseriga.

Eesti osalus operatsioonis Inherent Resolve algas augustis 2016, mil Anbari provintsis alustas teenistust kuueliikmeline Eesti kaitseväe väljaõppemeeskond Taani kontingendi koosseisus. Väljaõppemeeskonna peamiseks ülesandeks on Iraagi julgeolekujõudude sõjaline väljaõpe.

Kaitseliidul toimub Taani kodukaitsega tihe koostöö kahepoolse koostööplaani alusel, mida uuendatakse igal aastal. Ühisüritustest tasub mainida Kaitseliidu kooli ja Taani kodukaitse kooli jätkuvat koostööd – korraldatakse vastastikku erinevaid kursusi ja koolitusi. Jätkub koolide koostöö Gruusia Rahvus­kaardi kooli ülesehitamiseks. Taani Kodukaitse on olnud läbi aastate üks Kaitseliidu tähtsamatest koostööpartneritest, mistõttu toimuvad tihti ka kõrgetasemelised kohtumised.

Eesti kaitseatašee resideerib Stockholmis. Kaitseatašee vastutab infovahetuse, bilateraalse sõjalise koostöö ning kaitse- ja rahvusliku julgeolekupoliitika valdkondades eest.

Link Kaitseministeeriumi kodulehele.

Foto: Kaitsevägi