10.-19. juulil ei toimu konsulaarvastuvõttu

Dokumentide tõlkimine

Tunnustame järgmiste tõlkijate tööd:

Eneli Hero, aut. cand. psych.
e-mail: [email protected]

Mae Veskis Hove, cand.phil.
Phone: +45 20 82 85 99
e-mail: [email protected]

Raine Kaljulaid Jensen, cand. jur.
Phone: +45 24 43 55 58
e-mail: [email protected]

Millal vajad vandetõlki?

Vandetõlgi poole tuleb pöörduda, kui Eesti või välisriigi ametiasutusele on vaja esitada mõne dokumendi – nt diplomi, registri väljavõtte, kohtulahendi, notariaalakti vms – ametlik tõlge. Vandetõlk teeb ametlikke tõlkeid ja täidab muid tõlkimisega seotud ülesandeid, nt Riigi Teatajas avaldatud seaduste võõrkeelde ja Riigi Teatajas avaldatavate välislepingute eesti keelde tõlkimine avaliku ülesande korras.

Vandetõlgi pädevuses on ka kinnitada tõlke raames väljatrükke ja ärakirju (nt kui lisaks tõlkele on vaja esitada äriregistri väljatrükk vm dokument) ning korraldada tõlgitava dokumendi või tõlke apostilliga kinnitamine notari juures. Seega võib vandetõlk teha peaaegu kõiki toiminguid, mida on vaja selleks, et dokumendi tõlke saaks esitada ametiasutusele.

Leia vandetõlkide kontaktandmed.