Eesti aukonsulid Taanis

Eesti Vabariigi aukonsul Aalborgis

Pr Katja Nowak Nielsen
Prinsensgade 15
9000 Aalborg
+45 963 08 080
Katja.Nowak.Nielsen@mfa.ee

Konsulaarpiirkond: Põhja-Jüütimaa

 

Eesti Vabariigi aukonsul Århusis

Hr Claus Emil Engel Johansen

Ryesgade 31
8000 Århus
+45 31 18 11 15

cj@askt.dk

Konsulaarpiirkond: Kesk-Jüütimaa

 

Eesti Vabariigi aukonsul Fredericias

Hr. Thomas Graversen

Treldevej 183
7000 Fredericia
+45 7592 3344
estonianconsul@fredericia.com

Konsulaarpiirkond: Lõuna-Jüütimaa

 

Eesti Vabariigi aukonsul Holsteinborgis

Krahv Ulrich Holstein-Holsteinborg

Ørslevvej 334
Rude 4243 Holsteinborg
+45 55 459 005
holstein@holsteinborg.dk

Konsulaarpiirkond: Slagelse, Kalundborg, Lejre, Holbæk, Odsherred, Roskilde, Greve, Ringsted, Køge, Solrød ja Sorø omavalitsused

 

Eesti Vabariigi aukonsul Odenses

Hr. Palle Bo Stærmose

Sivlandvænget 29
DK 5260 Odense
+45 66 111 811
estonianconsul@juliana.com

Konsulaarpiirkond: Odense, Bogense, Kerteminde, Middelfart, Assens, Nyborg, Faaborg-Midfyn, Svendborg, Langeland, Ærø

 

Eesti Vabariigi aukonsul Vordingborgis

Hr. Filip Dalthur Rasmussen

Stavreby Strandvej 4

4720 Præstø

+45 21 20 62 69

info@jungshovedpraestegaard.dk

Konsulaarpiirkond: Vordingborg, Guldborgsund, Næstved, Lolland, Faxe ja Stevns omavalitsused

 

 

Kohtumised aukonsulitega vaid eelneval kokkuleppel. Palun võtta ühendust telefoni või e-kirja teel.

Kes on aukosnul? Aukonsul on asukohariigi majanduse-, kultuuri või muus ühiskonnaelu valdkonnas tuntud ja hea mainega isik. Aukonsulid täidavad oma rolli oma põhitöö kõrvalt. Aukonsul on oma pädevuse piires konsulaarülesandeid täitev ametiisik, kelle valdkonna eest vastutav minister nimetab tähtajaliselt või määramata ajaks. Iga aukonsuli pädevuse määrab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

Aukonsulite põhiülesanne on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine; Eesti majandus-, ühiskonna- ja kultuurielu ning poliitika tutvustamine ja asjakohase teabe vahendamine.

 

Foto: Annika Haas