Majandussuhted

Kahepoolsed majandussuhted Taaniga on arenenud järkjärgult kasvukursil. Siiski jagub arenguruumi nii Eesti ettevõtete ekspordi suurendamisel Taani kui ka Taanist pärit investeeringute osa kasvatamisel Eesti. 

Eesti ja Taani kaubavahetus 2012-2018 11 kuud (mln eurot)

  Eksport Osakaal Import Osakaal Käive Osakaal
2013 283.2 2.3% 244.5 1.8% 527.7 2.0%
2014 317.4 2.6% 220.9 1.6% 538.3 2.1%
2015 333.6 2.9% 224.7 1.8% 558.3 2.3%
2016 378.1 3.2% 258.6 1.9% 636.7 2.5%
2017 361.0 2.8% 295.0 2.0% 656.0 2.4%
2018 11 kuud 406.5 3.1% 274.0 1.8% 680.5 2.4%

Kahepoolses kaubavahetuses oli Taani 2017. aastal Eesti 11. väliskaubanduspartneriks käibega ligi 658 mln eurot, seejuures eksport vähenes 4% ning import kasvas 14%. Ekspordi vähenemise tõttu langes Taani 10. ekspordisihtriigiks. Eesti päritolu kaupade eksport Taani on väga kõrge, ca 90%. Eesti peamiste impordipartnerite seas tõusis Taani  2017. a 13. kohale. 2018. a 11 kuuga kasvas kaubavahetus vrd 2017. a sama perioodiga ligi 14% ning Taani oli peamiste kaubanduspartnerite seas 12. kohal. Seejuures kasvas eksport Taani +21% (9. ekspordipartner) ning impordi kasv oli 4% (15. impordipartner).

Taani eksporditakse peamiselt puitu ja puittooteid (ca 41% ekspordist), nende mahud on kasvanud 84 mln eurolt (2013) 150 mln euroni (2017). Teiseks peamiseks ekspordiartikliks tõusid 2017. a muud tööstustooted (15%). Toodetest eksporditakse peamiselt mööblit ja selle juurde kuuluvaid detaile ning puitmaju. Kolmandaks peamiseks ekspordiartikliks on masinad ja seadmed (8%), mille väljavedu vähenes 2017. a 34 mln euro võrra. Veel eksporditakse Taani tekstiiltooteid (7%) ning metalle ja metalltooteid (6%).

 Taanist imporditi 2017. a peamiselt masinaid ja seadmeid (19% impordist), valmistoidukaupu ja jooke (16%), keemiatooteid (11%) ning mineraalseid tooteid (10%).

 Eesti ettevõtted Taanis tegelevad (tahke)kütuste, vedel- ja gaasikütuse hulgimüügi, kala- ja kalatoodete, teravilja hulgimüügiga, samuti puidu- ja puidutoodete, uste ja akende, mööbli, metalltoodete, tekstiilitoodete, elektroonika- ja eriotstarbeliste seadmete tootmise, finantsteenuste ja tarkvaraarendusega.

Otseinvesteeringud

Eestisse tulnud otsestest investeeringutest seisuga 30.09.2018. a on 561 euro väärtuses pärit Taanist (aastane muutus +17%). Suurimad investeeringud on finants- ja kindlustustegevuses (32% Taani otseinvesteeringutest), töötlevas tööstuses (27%) ning hulgi- ja jaekaubanduses (16%). Taani oli osakaalult 9. välisinvestor (2,7% kõigist Eestisse tehtud välisinvesteeringutest).

Otseinvesteeringute positsiooni muutus

Ühik: mln eurot
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.09.2018
Otseinvesteeringud Eestis 16 011,3 17 273,8 17 411,5 18 728,1 19 924,8 21 005,8
Taani      285,8      506,5       406,0      485,0      481,8  561,1   
Otseinvesteeringud välismaal   4 997,6   5 179,2   5 588,2    6 119,0 6 511,9 6 956,7
Taani          4,8          5,3        43,7        50,7        9,4    10,7

Äriregistri andmetel oli 2018. a mai seisuga Eestis registreeritud 219 Taani osalusega äriühingut.

Eestist Taani tehtud investeeringute maht on tagasihoidlikum, moodustades 30.09.2018. a seisuga 10,7 mln eurot (0,1% kogu otseinvesteeringutest välismaal). Investeeritud on peamiselt hulgi- ja jaekaubandusse (38%) ning finants- ja kindlustustegevusse (36% investeeringutest Taanis).

Turism

Taanlaste reisihuvi Eesti vastu on kasvanud. Kui 2013. ja 2014. aastal kasutas Eesti majutusettevõtete teenuseid ligi 12 tuhat Taanist pärit isikut, siis 2017. aastal kasvas Eestis majutatud Taani turistide arv ligi 16 tuhandeni. Lisaks Tallinnale olid populaarsemad sihtkohad Tartumaa, Pärnumaa ja Lääne-Virumaa.

Eesti Panga mobiilpositsioneerimise meetodil saadud andmetel on Taani residentide mitmepäevakülastuste koguarv samuti kasvanud, kui 2014. aastal oli see ca 21 tuhat, siis 2017. aastal  23,7 tuhat.

Samal meetodil saadud andmetel kasvas Eesti residentide mitmepäevakülastuste koguarv Taani 33 tuhandelt 2016. aastal 36 tuhandeni 2017. aastal.

IKT koostöö

Eesti ja Taani IT-juhid on poliitika ja strateegia tasandil tihedas suhtluses ja üksteiselt vastastikku häid kogemusi ning praktikaid õppinud. Suvel 2018. a omandas Eesti tarkvararendusfirma Uptime 51% suuruse osaluse Taani ettevõttes West Soft Development A/S (tegutsetakse Triangle Region´is).

Euroopa Komisjon on tunnistanud Taani digitaalselt kõige arenenumaks riigiks EL-is (The Digital Economy and Society Index 2017 -DESI). Taani e-riigi strateegia keskmes on olnud digital welfare ehk tervishoiu, hoolekande, hariduse valdkondades ulatuslik digitaliseerimine. Eesti tugevused on riigiteenuste digitaliseerimise, küberkaitse ning -turvalisuse vallas. Tähelepanu ja valmisolek elu digitaliseerumise kaudu edendada, on ühendav joon Eesti ja Taani vahel.

 uuendatud, 22.01.2019

 

Loe siit, Taani turu kohta “Kvaliteet üle kvantiteedi: kuidas edukalt eksportida Taani?” ja uuri lisa, Lucie Fallesenilt, kes töötab Eesti saatkonnas ekspordinõunikuna. Või võta ühendust Taani-Eesti Kaubdanduskojaga, mis tegutseb Tallinnas.