Eesti Kool

Kopenhaageni Eesti Kool ja Lasteklubi Selts loodi 2013. aastal aktiivsete lastevanemate eestvedamisel eesmärgiga õpetada ja alal hoida eesti keelt ja meelt.

Kool ja lasteklubi käib koos umbes korra kuus kell 10.00-12.00 Vanløse Kulturstationeni ruumides.

 

Koolilastele toimub omaette ruumis eesti keele tund, kus õpetab Liisi Kedik. Tundides harjutavad õpilased eesti keelt igas vormis nii koos kui ka eraldi, suuliselt ja kirjalikult. Ülesanded on kohandatud vastavalt iga lapse individuaalsele tasemele.

 

Kuni kuueaastaste lasteklubi laste tegevust juhendab Urmas Lepik. Lasteklubis mängitakse, lauldakse, tehakse käelist tegevust ning tutvutakse Eesti kalendritähtpäevadega.

Paaril korral aastas kohtutakse ka väljaspool klassi- ja klubiruume. Näiteks, külastatakse üheskoos muuseumeid ning samuti korraldab kool koostöös saatkonnaga eestlaste jõulupidu.

 

Kopenhaageni Eesti Kooli ja Lasteklubi on kogupere kool ja klubi, kus ka lastevanematel on tore kokku tulla, lobiseda ja eluolu arutada. Alati on ka teretulnud ideed, ettepanekud ja abikäed.

Kopenhaageni Eesti Kooli ja Lasteklubi tegevus toimub vabatahtlike lastevanemate eestvedamisel. Tegevuskulusid, nagu näiteks ruumide üür, aitab katta Eesti Instituut ja Kopenhaageni Eesti Kooli ja Klubi liikmemaks.

Lähemat infot saab Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/kopenhaagenieestikool/ või kirjutades aadressil [email protected]

 

Vaata ka Üleilmakooli tegemisi. Üleilmakool on välismaal elavate laste e-kool. Üleilmakoolis saab õppida eesti keelt ja kirjandust ning eesti keeles teisi aineid – Eesti ajalugu, Eesti maatundmist, matemaatikat.

Loe, kuidas hoida emakeelt võõrsil: Emakeel on oma keel!

Foto: Mariliis Kundla