Reinsalu kõneles Taani uue välisministriga julgeolekust ja ENPA-st

Välisminister Urmas Reinsalu kõneles 5. juulil telefonis Taani välisministri Jeppe Kofodiga, et õnnitleda oma kolleegi uues ametis. Välisministrid arutasid julgeoleku, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) ja energiajulgeoleku teemadel.

Reinsalu sõnul on Taani Eestile oluline liitlane ja partner nii Euroopa Liidus kui NATO-s.  „Kaitsekoostöös on Taani pikaajaline pühendumus turvalisuse suurendamisele Läänemere piirkonnas väga kõrgelt hinnatud, mida tõestab ka Taani, Eesti ja Läti ühine pingutus NATO Põhjadiviisi staabi (Multinational Division North) asutamiseks Lätis. Lisaks oleme tänulikud panuse eest liitlaste kohalolekusse seoses Baltimaade õhuturvamisel selle aasta lõpuni ning tervitame Taani sõdureid Eestisse juba järgmisel aastal,“ ütles välisminister.

Eesti välisminister väljendas kolleegile Taanist muret ka seoses Venemaa naasmise pärast Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assambleesse. „Venemaa parlamendi delegatsiooni naasmine ENPA-sse ilma assamblee resolutsioonides sätestatud tingimusi täitmata on saatnud vale signaali ajal, mil Venemaa jätkab Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumist, sealhulgas Krimmi ebaseaduslikku anneksiooni,“ ütles Reinsalu.

Telefonikõnes puudutati ka energiajulgeoleku, täpsemalt Nord Stream 2 (NS2) gaasitoru teemat. Minister Reinsalu rääkis selle projekti regionaalsest, julgeoleku ning energiajulgeoleku kriitilisest mõjust piirkonna stabiilsusele ning võimalikest negatiivsetest tagajärgedest selle teostumisel.