Mikkel Kirkebæk kandideerib Taani Aasta Ajalooraamatu tiitlile

Kaheköiteline raamat 1918-1920 Baltimaade vabadussõdades osalenud Taani vabatahtlikest annab mitmetasandilise ülevaate korpuse moodustamisest, poliitilistest tagamaadest, elu-olust Taanis ja Eestis, lahingutest ning vabatahtlike sotsiaalmajanduslikust taustast ning saatusest. Haarav lugemine.

Ülevaatlikult Postimehe artiklis (eesti k) https://www.postimees.ee/6864554/ajaloolane-uuris-taani-ja-pohjamaade-vabatahtlikke-eesti-vabadussojas

Põhjalikult Berlinkske artiklis (taani k)  https://www.berlingske.dk/boeger/seks-stjerner-til-pragtvaerk-da-danskere-taevede-bolsjevikker-i-baltikum

Nomineeritud viie teose vahel on võimalik hääletada

http://www.historie-online.dk/aarets-historiske-bog-2019