Muutunud on isikut tõendavate dokumentide riigilõivud

  • Alates 06.01.2020 ühtlustatakse riigilõivusid erinevate dokumentide taotlemisel Eesti välisesinduses, mis on edaspidi 30 EUR suurem Eesti siseselt ettenähtud riigilõivust. Samuti kehtestatakse riigilõiv dokumentide väljastamisele Eesti välisesinduses või aukonsuli kaudu 20 EUR, mis tuleb tasuda taotlemisel.
  • Riigilõiv dokumendi väljastuskoha muutmise eest ning riigilõiv isikut tõendava dokumendi väljastamise eest Euroopa Liidu liikmesriigi välisesinduse kaudu on seni olnud 50 EUR. Uued riigilõivud vastavalt 80 ja 100 eurot.

Kõige soodsam on dokumentide taotlemine e-iseteeninduskeskkonnast

Võimalusel ajastada dokumendi valmimine perioodiks, mil külastate Eestit ja saate dokumendi kätte Politsei- ja Piirivalveameti teenindussaalist.

  • Ühtlasi kehtestatakse riigilõiv tagasipöördumistunnistusele (TPT) ja tagasipöördumise loale (TPL). Dokumendi kaotuse või varguse puhul on riigilõiv 20 EUR ja aegunud passi/ID korral 100 EUR.

Info Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel LINK