Dannebrog 1219-2019

Flaget fra Himlen

De fleste danskere kender Lorentzen-billedet. Og de fleste kender historien om Dannebrog, der faldt ned fra himlen under slaget ved Lyndanisse i 1219 og gav danskerne verdens ældste nationalflag.

Selvom de fleste er klar over, at der er tale om en myte, er historien er blevet et vigtigt element i den nationale danske selvforståelse. Og der er faktisk tale om meget mere end bare en myte.

I begyndelsen af 1200-tallet udvidede den danske konge Valdemar Sejr sin indflydelse i Østersøen betydeligt. Det gjaldt særligt i de nordtyske områder, som kom under dansk herredømme. Samtidig indgik Valdemar Sejr en aftale med Paven i Rom om at kristne esterne ved at føre et korstog mod den nordligste del af det baltiske område. Estland var samtidig interessant for den danske konge, fordi rige handelsruter til Rusland gik denne vej. Gennem flere sommertogter fra 1206 erobrede den danske konge flere områder langs Estlands kyster – herunder Saaremaa, og i 1219 skulle det store slag stå. Valdemar Sejr samlede den største krigsstyrke, som er set i Danmarkshistorien, og sendte i foråret 1219 hele 1.500 skibe med op imod 30.000 soldater mod Estland på et korstog, der skulle erobre og kristne esterne.

De estiske stammer var dog vel forberedte, og den 15. juni 1219 skal det ifølge senere historieskrivere være kommet til et stort salg ved Lyndanisse, som er et havneområde ved det nuværende Tallinn. Det var under dette slag, at Dannebrog skal være faldet ned fra himlen som et korstegn fra Gud og have hjulpet de trængte danske styrker til sejr.

Endnu i dag strides historikerne om, hvad der egentlig skete. Var det netop her i 1219? Og faldt flaget fra himlen? Kilderne er sparsomme og antyder måske mest af alt, at danskerne erobrede den nordlige del af Estland og delte landet med tyske ridderordner, som også var aktive i at kristne Baltikum. Man ved dog, at Dannebrog begyndte at optræde som den danske konges mærke fra midten af 1200-tallet.

Slaget blev indledningen til 130 års dansk tilstedeværelse i Estland. Frem til 1346 blev Estland regeret af den danske konge, som til formålet udnævnte både estiske og danske lensherrer til at styre landet. Den lange danske påvirkning og den estiske medindflydelse på landets styring satte sine spor i de kommende århundreder og var med til at skabe et tæt historisk og kulturelt bånd mellem Estland, Danmark og resten af Skandinaven.

I dag findes de historiske spor af den fælles dansk-estiske fortid mange steder; Tallinns bynavn og byvåben, i det estiske rigsvåben og i mange kirker, borge og herregårde rundt om i Estland, som kan føres tilbage til den danske tid.

 

Thomas Tram Pedersen

Thomas[at]planscape.dk

 

Read Magasinet Europa, where Anders Engberg discribes past and future.

http://magasineteuropa.dk/estland-mellem-en-turbulent-fortid-og-en-selvsikker-fremtid/