Eesti taastab alates 17.03.2020 ajutiselt piirikontrolli kogu riigipiiril

Eestisse pääsevad alates 17.03.2020 vaid Eesti kodanikud ja Eesti elamisluba või elamisõigust omavad Eesti elanikud, nn halli passi omanikud. Samuti need välisriigi kodanikud ning need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.

Riiki pääseb rahvusvahelist kaubavedu (sh toidu- ja meditsiinikaupade vedu) teostav transport. Lisaks ka elutähtsat teenust osutavad inimesed, näiteks kütusetarnijad.

Eesti riiki tohivad transiitkoridorina läbida välismaalased, et jõuda oma koduriiki, juhul kui neil ei ole COVID-19 haigusnähte.

Piirikontrolli puhul kontrollitakse reisidokumente ja kontrollitakse haigusnähtude esinemist.

17. märtsist alates peavad ka kõik Eestisse sisenejad jääma kaheks nädalaks isolatsiooni!

 

  • Info ja KKKd reisimise ja Covid-19 viiruse kohta Välisministeeriumi kodulehel  (EST, ENG)
  • Vabariigi Valitsuse pressiteade piirikontrolli taastamise kohta (EST, ENG).
  • Vabariigi Valitsuse teade eriolukorra kohta (EST, ENG).