NB! Konsulaat on suletud 8. juulist kuni 4. augustini.

Alates 7. novembri südaööst muutuvad Eestist reisijate jaoks Taani sisenemise tingimused

Eesti on alates 7. novembri südaööst Taani sisenedes kõrge riskiga riikide nimekirjas. See tähendab, et riiki saavad vabalt siseneda Taani kodanikud ja alalised elanikud, tõendades kodakondsust või elamisõigust. Teised isikud saavad riiki siseneda mõjuva põhjuse olemasolul. Sisenemise tingimused olenevad kas tullakse avatud, riski- või kõrge riskiga riigist.

Eestist tulles ja dokumentidega tõendamisel on lubatud näiteks abikaasa juurde tulemine, pereliikmete ja partnerite külastamine, töö- või teenuseosutamise leping, õpingud või kiireloomuline ärivisiit. Lisaks sisenemise eesmärgi dokumentatsioonile peab piiril esitama ka maksimaalselt 72h enne Taani saabumist tehtud negatiivse COVID-19 testi tulemuse tõendi (inglise või taani keeles).

Riiki sisenemisel peab olema terve ning sisenemise võimaldamise otsuse teeb ametnik piiril, kohalduvate nõuete kohta saab pikemalt lugeda siit.